Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
S

Sanduuqa caymiska caafimaadka

Hay'ad ku siiso caymiska caafimaadka. Sanduuqa caymiska caafimaadka wuxuu bixiyaa adeegyo kala duwan: dib-u-bixinta kharashka caafimaadka ee buuxa ama dhiman, daryeelka caafimaadka, macaashka haddii aadan awoodin inaad shaqeysto, iwm. ku-xirnaansho sanduuqa caymiska caafimaadka waa khasab gudaha Biljimka.