መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ማዕከን መድሕን ጥዕና

ኣገልግሎት መድሕን ጥዕና ዝህበኩም ትካል። ማዕከን መድሕን ጥዕና ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ይህብ፦ ክፊላዊ ወይ ምሉእ መሕወዪ ናይ ሕክምናዊ ወጻኢታት፡ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና፡ ክሰርሑ ንዘይክእሉ ሰባት ዝወሃቡ ጠቕማዊ ሓገዛት ወዘተ። ኣብ ቤልጂዩም፡ መድሕን ጥዕና ምእታው ግዴታዊ እዩ።