መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ክኢላ ስነ-ሕጊ ወይ ጠበቓ

ክኢላ ስነ-ሕጊ ወይ ጠበቓ ዝበሃል፡ ብዛዕባ መስርሕ ሕቶ ዕቝባኹም ድዩስ ካልእ ሕጋዊ መስርሕ ብዝተኣሳሰር ምኽሪ ክህበኩም ዝኽእል ሞያዊ እዩ። ክኢላ ስነ-ሕጊ/ጠበቓ ንዓኹም ወኪሉ ኣብ መጋባኣያ ክቐርብ ይኽእል እዩ።