Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
G

Goobta deganaanshaha

Goobta degenaanshaha ugu weyn waa meesha qoys ama qof kali ah caadi ahaan ugu ku nool yahay. Qoyska wuxuu ka koobnaan karaa dad xiriir ka dhaxeeyo (xubnaha qoyska) iyo/ama dad aan xiriir ka dhaxeyn (tus. saaxiibo, asxaab qaali ah, iwm.).