መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

መንበሪ ቦታ

እቲ ቀንዲ ዝበሃል መንበሪ ቦታ፡ ሓንቲ ስድራ-ቤት ወይ ሓደ ውልቀ-ሰብ ንኹሉ ሳዕ ዝነብሩሉ ቦታ እዩ። ስድራ-ቤት ምስኣ ናይ ስጋ ዝምድና ዘለዎም (ኣባላት ቤተ-ሰብ) ከምኡ'ውን ዘይብሎም (ንኣብነት - ፈተውቲ፡ መናብርቲ ወዘተ) ሰባት ከተጸግዕ ዝከኣል እዩ