Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
G

Gaadiidka dadweynaha

Gaadiidka rakaabka ee qof walba isticmaali karo. Tani waxay ka dhigan tahay in qof walba uu isticmaali karo baska, taraamka, tareenka iyo tareeenka dhulka hoostiisa xulo, khidmad marka uu bixiyo.