መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ህዝባዊ መጓዓዝያ

ዝዀነ ይኹን ሰብ ከም ተሳፋሪ ክጥቀመሉ ዝኽእል ኣገባብ መጓዓዝያ። እዚ ድማ፡ ዝዀነ ይኹን ሰብ ከፊሉ ኣውቶቡሳት፡ ባቡራት ድዩስ ሓዲዳውያን ወይ ትሕተ-ባይታኣውያን ኣውቶቡሳት/ባቡራት ክጥቀም ይኽእል እዩ ማለት እዩ።