فهرست واژگان

ح

حمل‌و‌نقل عمومی

وسایل حمل‌و‌نقل مسافر که همه به آن دسترسی دارند. یعنی همه می‌توانند با پرداخت کرایه از اتوبوس، واگن برقی، قطار و مترو استفاده کنند.