لغتنامه

ع

عامه ټرانسپورټ

د سپرلیو ټرانسپورټ چې هر څوک ورته لاسرسی لري. ددې مانا داده چې هر څوک کولی شي د یو فیس په بدل کې د بس، ټرام، اورګاډي او میټرو نه استفاده وکړي.