Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
D

Dhex-dhexaadinta deymaha

Haddii aad dooneyso dhex-dhexaadin deyn, dhex-dhexaadiyaha deynta (tus. CPAS/OCMW) ayaa isku dayi doonaan inay heshiis la galaan aamaahiyahaaga heshiiskaas oo ku saabsan bixinta deymahaaga.