Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
N

Ndërmjetësimi i borxhit

Nëse shkoni në ndërmjetësimin e borxhit, një ndërmjetës i borxhit (per shembull CPAS/OCMW) do të përpiqet të marrë një marrëveshje me kreditorët tuaj lidhur me pagesën e borxheve tuaj.