Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
C

Codsiga xiga

Codsiyo magangelyo oo badan. Midkaani waa codsigaaga labaad, saddexaad ama codsiga xiga ee magangelyada caalamiga ah. Sharciyada codsiga xiga way ka duwan yihiin kuwa codsiga koowaad.