መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ድሒሩ ዝቐርብ መመልከቲ

ተኻታተልቲ መመልከቲታት ናይ ሕቶ ዕቝባ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ንኻልኣይን ሳልሳይን ግዜ ወይ ድሕሪኡ ዝቐርብ መመልከቲታት። ሕጋጋት ናይ ተኻታተልቲ መመልከቲታት ሕቶ ዕቝባ ካብ ናይ`ቲ ንመጀርምታ እዋን ዝቐርብ መመልከቲ ፍልይ ዝበሉ እዮም።