Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
B

Baaritaanka da'da

Haddii Xafiiska Socdaalka ama Adeegga Hagitaanka uu shaki kaga jiro in aad ka yar tahay 18 jir iyo in kale, adeegga Hagitaanka wuxuu sameyn doonaa baaritaanka da 'da. Baaritaanka da'da waa baaritaan caafimaad oo isbitaalka ka dhacayo kaasoo dhakhtar ku go'aaminayo da'daada.