መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ሕክምናዊ መርመራ ዕድመ

እንተ ደኣ ቤት-ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ወይ ትካል ኣገልግሎት መጕዚትነት ብዛዕባ ዕድሜኹም ትሕቲ 18 ዓመት ምዃኑንዘይምዃኑን ገለ ጥርጥር ሃልይዎም፡ ትካል ኣገልግሎት መጕዚትነት፡ ሕክምናዊ መርመራ ናይ ዕድመ ከም እተካይዱከገብር ይኽእል እዩ። ሕክምናዊ መርመራ ዕድመ፡ ዶክተር ንግምት ዕድሜኹም ብዝምልከት ውሳኔ ዝህበሉ - ኣብ ሆስፒታል ዝካየድ መርመራ እዩ።