Registreer voor opvang

Als u na registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken geen opvangplaats heeft gekregen, kunt u zich registreren op een wachtlijst. Ondertussen heeft u recht op medische zorg en juridische hulp.

Na de registratie van uw verzoek om internationale bescherming (asiel) bij de Dienst Vreemdelingenzaken, controleert Fedasil normaal of u opvang kunt krijgen.

Door een tekort aan opvangplaatsen is het mogelijk dat Fedasil uw verzoek tot opvang pas later kan behandelen. Kinderen, vrouwen en kwetsbare personen krijgen voorrang.

Registreer op de wachtlijst
U kunt zich ondertussen registreren op een wachtlijst voor opvang.

Fedasil zal u, na onderzoek van uw recht op opvang, per mail contacteren van zodra er een opvangplaats voor u beschikbaar is.

Dringend medische hulp
Heeft u dringend medische hulp nodig? Ga naar het Refugee Medical Point naast de gebouwen van de Dienst Vreemdelingenzaken. Dokters, verpleegkundigen en psychologen ter plaatse zullen u helpen met uw medische problemen. 

Het Refugee Medical Point is open van maandag tot vrijdag, van 9u30 tot 16u. 

Betaling medische kosten
U heeft ook recht op medische hulp van een dokter.

Enkele dagen voor uw bezoek aan een dokter, ziekenhuis of apotheker moet u (of de dokter) een aanvraag indienen bij Fedasil via het formulier voor medische kosten.

Juridische hulp /advocaat
U mag juridische hulp vragen aan een organisatie of een advocaat. Voor wie een beperkt inkomen heeft, is de hulp van een advocaat gratis.

Contacteer een Bureau voor Juridische Bijstand (BJB) in uw regio. Zij zullen u een pro deo advocaat aanwijzen.

Noodopvang in Brussel
Heeft u in afwachting van een opvangplaats, dringend onderdak nodig? U kunt terecht in een van de noodopvangplaatsen in Brussel.

Fedasil Info Point

Naar het Fedasil Info Point kunt u komen met vragen over juridische zaken, uw asielprocedure, werk, onderwijs en opleiding, administratieve procedures, hulp bij terugkeer, medische en psychologische hulp en materiële steun.

U kunt er geen opvangplaats vragen, hiervoor moet u zich inschrijven op de wachtlijst voor opvang.

Het Fedasil Info Point in Brussel Bordet is open van maandag tot vrijdag, van 9u tot 13u.

T: 0800 32 746 (van 13u tot 16u)