Het aanmeldcentrum

Het aanmeldcentrum in Brussel is de plaats waar vreemdelingen hun asielaanvraag in België registreren.

Het aanmeldcentrum wordt beheerd door Fedasil. Uw verzoek om internationale bescherming wordt in het centrum geregistreerd door de Dienst Vreemdelingenzaken.

In het aanmeldcentrum krijgt u een brochure met informatie. Daarin staat wat er in het aanmeldcentrum zal gebeuren. De brochure bestaat in meerdere talen. 

Wanneer u uw asielaanvraag registreert, zal een medewerker van de Dienst Vreemdelingenzaken u enkele vragen stellen om te weten wie u bent: uw naam, uw geboortedatum, uw nationaliteit... De medewerker zal ook uw vingerafdrukken nemen. Op die manier kan hij/zij controleren of u al in ander Europees land geregistreerd bent. Als u in een ander Europees land geregistreerd bent, kan België u naar dat land terugsturen. U kan dan in dat andere land internationale bescherming vragen.

We zullen u ook medisch onderzoeken om te weten of uw gezondheid goed is. Er wordt ook een radiografie genomen van uw longen. Dat gebeurt om te controleren of u tuberculose hebt.

Entrance arrival centre

Een opvangplaats krijgen

In het aanmeldcentrum controleert Fedasil of u recht hebt op opvang tijdens het onderzoek van uw verzoek om bescherming. Als u recht hebt op opvang, biedt Fedasil u eerst opvang in het aanmeldcentrum, de tijd om een opvanglocatie te vinden in België, die is aangepast aan uw situatie.

Waar is het aanmeldcentrum?

Het aanmeldcentrum bevindt zich in het centrum van Brussel: Passendalestraat 2, 1000 Brussel.

Een vraag over uw recht op opvang of over uw situatie in België?

Contacteer het Infopunt 

Telefoon: +32 (0)2 227 41 51 (van 9 tot 12 uur en 14 tot 17 uur)
Mail: dispatching@fedasil.be