Je voogd, iemand op wie je kan rekenen

Ben je minderjarig en zonder ouders in België? Dan melden de politie of de asieldiensten je aanwezigheid aan de dienst Voogdij. Deze dienst zal een voogd zoeken voor jou.

De dienst Voogdij zal een voogd aanduiden, dat is een man of vrouw die je zal helpen bij het nemen van beslissingen over je procedure, je woonplaats en je leven in België. Je voogd heeft verschillende taken.

De dienst Voogdij geeft je een brief met de naam en de gegevens van je voogd. 

Hou die brief steeds bij je, want je hebt hem nodig bij elk contact met de Belgische overheid. Sla de naam en het telefoonnummer van je voogd op in je GSM.

Wanneer krijg je een voogd?

  • Je bent jonger dan 18 jaar (minderjarig).
  • Je verblijft in België zonder je ouders.
  • Je komt uit een land buiten Europa of je komt uit een land binnen Europa en je bevindt je in een kwetsbare toestand.
  • Je hebt een verzoek om internationale bescherming ingediend of je hebt geen verblijfsvergunning.

Wanneer stopt de voogdij?

  • Je moeder of vader bevindt zich in België.
  • Je bent 18 geworden.
  • Je verlaat België.