18 jaar, wat nu?

De dag dat je 18 jaar wordt, is een belangrijk moment in je leven. Je bent dan geen niet-begeleide minderjarige meer en dat heeft gevolgen voor je verblijfsprocedure en voor je opvang in België.

Gebruik de maanden voor je 18 wordt om na te denken over je toekomst. Je voogd en je begeleiders kunnen je helpen om goede beslissingen te nemen over je situatie.

Wat verandert er als je 18 jaar wordt? Dat hangt af van je verblijfsprocedure:

  • Je hebt geen wettig verblijf. Tot de leeftijd van 18 jaar mag je sowieso in België blijven. Ook als je geen verblijfsvergunning hebt of als je geen asielaanvraag hebt gedaan. Ben je 18 jaar geworden, dan verandert dit. Je moet het opvangcentrum verlaten en je kan niet meer in België blijven.
  • Je hebt nog geen beslissing gekregen over je verblijf in België. Als je 18 bent, verhuis je naar een opvangplaats voor volwassenen. Vaak is dat in het opvangcentrum waar je al verblijft. Je volgt nu de procedure voor volwassen asielzoekers. Nu je 18 bent is je voogd niet meer verantwoordelijk voor jou.

  • Je bent erkend als vluchteling of je hebt subsidiaire bescherming gekregen. Als je 18 bent geworden, en je hebt een verblijfsvergunning, dan mag je alleen gaan wonen. Je krijgt sociale bijstand (een leefloon) van het OCMW. Je voogd is niet langer verantwoordelijk voor je. Alleen wonen is niet zo gemakkelijk. Als je problemen of vragen hebt, vraag hulp aan je begeleider.