Terugkeren naar uw land van herkomst

Mensen die naar hun land willen terugkeren, kunnen hulp vragen bij Fedasil.

Het is uw keuze

Als u ervoor kiest naar uw land terug te keren, spreken we van een vrijwillige terugkeer en dus niet van een gedwongen terugkeer.

Het is een vrije beslissing van uzelf. U mag daarna nog van mening veranderen en besluiten toch niet terug te keren.

U kunt tijdens de asielprocedureof wanneer u een negatieve beslissing ontvangen hebt, beslissen om te vertrekken. Vreemdelingen die in België zijn maar die nooit bescherming hebben gevraagd, kunnen hulp vragen om vrijwillig terug te keren.

Uw terugkeer voorbereiden

Hoe kan u een terugkeer vragen?

Om terug te keren naar uw land van herkomst, kunt u hulp vragen bij Fedasil. Fedasil organiseert en betaalt uw terugreis. U moet dus geen vliegtuigticket of busticket betalen.

Om een vrijwillige terugkeer te vragen of om meer informatie te krijgen, kunt u zich rechtstreeks wenden tot uw sociaal assistent.

Als u niet in een opvangcentrum woont, kunt u het gratis telefoonnummer 0800/32 745 bellen of naar een kantoor van Fedasil of van een partner van Fedasil gaan.