Sociale bijstand van het OCMW

Bent u erkend als vluchteling en hebt u nog geen inkomen om een woning te huren en in te staan voor uw levensonderhoud, dan kan u hulp vragen bij het OCMW.

Wie krijgt sociale bijstand van het OCMW?

Om sociale bijstand te krijgen van het OCMW, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

  • U verblijft legaal in België (erkend vluchteling, subsidiaire bescherming, etc.)
  • U bent behoeftig. Het OCMW zal uw situatie en inkomsten onderzoeken.
  • U hebt een verblijfplaats in België

Het OCMW kan ook nog andere voorwaarden opleggen: bereid zijn om te werken, eerst andere uitkeringen aanvragen waar u recht op hebt, …

Zolang u nog geen beslissing hebt gekregen over uw verzoek om internationale bescherming, hebt u geen recht op sociale bijstand van het OCMW. U krijgt onderdak in een opvangplaats, dat is een opvangcentrum van Fedasil of het Rode Kruis, of een woning van het OCMW.

Welke hulp geeft het OCMW?

Het OCMW onderzoekt welke hulp het meest geschikt is voor u. Enkele voorbeelden van hulpverlening door het OCMW:

  • financiële hulp (een maandelijks leefloon of een aanvulling als u minder verdient dan het leefloon)
  • huisvesting of hulp bij het zoeken naar huisvesting
  • installatiepremie (hulp voor aankoop van meubelen en huisraad)
  • hulp bij het betalen van medische zorgen
  • hulp bij zoeken naar werk
  • hulp bij het afbetalen van schulden (schuldbemiddeling)
  • psychosociale hulp

Als u sociale bijstand nodig heeft, ga dan naar het OCMW van de gemeente waar u verblijft.