چه زمانی می‌توانید کار کنید؟

پناه‌جویان می‌توانند 4 ماه پس از تسلیم درخواست‌شان، در بلژیک کار کنند. افرادی که پناهندگی آنها تأیید شده است، مانند بلژیکی‌ها اجازه دارند کار کنند.

شما یک پناه‌جو هستید

اگر (CGVS/CGRA) دربارۀ درخواست شما برای حمایت بین‌المللی هنوز تصمیمی نگرفته باشد، فقط ۴ ماه پس از ارسال درخواست حمایت بین‌المللی می‌توانید کار کنید.

  • وقتی کارت نارنجی خود را در شهرداری تمدید می‌کنید، به صورت خودکار این عبارت بر روی آن درج می‌شود: «بازار کار: نامحدود.»
  • در بلژیک، می‌توانید در هر حرفه‌ای که می‌خواهید، مشغول به‌کار شوید.

حق کار‌کردن تا چه مدت معتبر است؟

تا زمانی که CGVS/CGRA برای درخواست شما تصمیم بگیرد، حق شما برای کار‌کردن معتبر باقی می‌ماند. اگر علیه تصمیم CGVS/CGRA درخواست تجدید‌نظر کنید، تا زمانی که (RvV/CCE) دربارۀ روند تجدید‌نظر تصمیم‌گیری کند، حق شما برای کار‌کردن معتبر است.

پناهندگی شما تأیید شده است

اگر وضعیت پناهندگی یا حمایت تکمیلی دریافت کرده‌اید، حق نامحدود کارکردن دارید.

به کمک و یا اطلاعات بیشتر نیاز دارید؟

دربارۀ مجوز کار و اقامت‌تان در بلژیک سوالی دارید؟

  • به بخش امور شهروندان شهرداری منطقه‌ای که در آن سکونت دارید، مراجعه کنید یا قرار ملاقات بگیرید.
  • هر شهر یا منطقۀ شهری، وب‌سایت اینترنتی خود را دارد که حاوی اطلاعات مفید (شماره تماس‌ها، ساعات کار) است.
نمونه کارت نارنجی / گواهی ثبت (AI)
نمونه کارت نارنجی / گواهی ثبت (AI)