کلاس‌های ادغام (انتگراسیون)

آیا می‌خواهید در بلژیک احساس راحتی کنید و کشور ما را بهتر بشناسید؟ در منطقۀ زندگی خود، در کلاس‌های آشناسازی اجتماعی و کلاس‌های زبان شرکت کنید.

اگر تازه به بلژیک آمده‌اید یا مدتی است در بلژیک زندگی می‌کنید، می‌توانید به زبان خود یا زبانی که بلدید در یک برنامه ادغام (انتگراسیون) رایگان شرکت کنید.

این برنامه برای چه کسانی است؟

چه چیزی یاد می‌گیرید؟

برنامه ادغام (انتگراسیون) موارد زیر را در بر می‌گیرد:

  • دورۀ آشنایی با زندگی در بلژیک (کار، زندگی، تحصیل، حقوق و وظایف شما)
  • کمک به یافتن شغل یا دوره آموزشی
  • اطلاعات مربوط به ورزش، فرهنگ و اوقات فراغت
دورۀ ادغام (انتگراسیون)