Orët mësimore të integrimit

Do të dëshironit të ndiheni si në shtëpi në Belgjikë dhe ta njihni më mirë vendin tonë? Bëni kursin e orientimit social dhe gjuhës në rajonin që jetoni.

Nëse jeni të sapoardhur në Belgjikë osekeni jetuar në Belgjikë për njëfarë kohe, ju mund të ndiqni një program integrimi falas në gjuhën tuaj ose në një gjuhë që kuptoni.

Për kë është?

Çfarë mësoni?

Një program integrimi përbëhet nga:

  • Një kurs mbi jetesën në Belgjikë (puna, banimi, arsimimi, të drejtat dhe detyrimet tuaja)
  • Ndihmë për gjetjen e një vendi pune ose kurs trajnimi
  • Informacion për sportin, kulturën dhe kohën e lirë
Kursi i integrimit