کلاس‎​های یکپارچه‎​سازی

آیا دوست دارید احساس کنید بلژیک خانه شما است و بیشتر با این کشور آشنا شوید؟ در هر ناحیه‎​ای که زندگی می‎​کنید، در کلاس‎​های همسوسازی فرهنگی و آموزش زبان شرکت کنید.

اگر به تازگی وارد بلژیک شدید یا اگر مدتی است که در بلژیک زندگی می‎​کنید، می‎​توانید یک برنامه یکپارچه‎​سازی را به صورت رایگان و به زبان خودتان یا هر زبانی که متوجه می‎​شوید، پیگیری کنید.

برای چه کسانی است؟

چه چیزی می‎​آموزید؟

یک برنامه یکپارچه‎​سازی تشکیل شده است از:

  • یک دوره درباره زندگی در بلژیک (کار، زندگی، آموزش، حقوق و تعهدات)
  • کمک برای پیدا کردن شکل یا دوره‎​های آموزشی
  • اطلاعاتی درباره ورزش، فرهنگ و اوقات فراغت
دوره یکپارچه‎​سازی