Wat is de leeftijdstest?

Bij de registratie van je verzoek om internationale bescherming, moet je zeggen hoe oud je bent. Als de dienst Vreemdelingenzaken of de dienst Voogdij twijfelt over je leeftijd, zullen ze je een leeftijdstest laten doen.

Leeftijdstest

 

Wat is de leeftijdstest?

In een ziekenhuis neemt een dokter een radiografie van je gebit, sleutelbeen en pols. De test doet geen pijn. De dokter bestudeert de foto’s en stelt vast of je ouder of jonger bent dan 18 jaar. Op basis van het resultaat van deze leeftijdstest beslist de dienst Voogdij of je al dan niet minderjarig bent.

Meerderjarig?

Beslist de dienst Voogdij dat je meerderjarig bent en ben je het niet eens met de beslissing? Je advocaat kan in beroep gaan tegen de beslissing (binnen de 60 dagen). Die procedure kan lang duren. In afwachting van een antwoord of als je niet in beroep gaat, volg je de asielprocedure voor een volwassene.