Belgjika ka 3 gjuhe

Ne Belgjike, banoret flasin Frengjisht, Holandisht ose Gjermanisht, ne varesi te rajonit ku ato jetojne. Tre rajonet e ndryshme quhen komunitete.

3 komunitetet

Ne Belgjike, jane 3 komunitete:

  • Komuniteti Flamand: individe qe flasin Holandisht jetojne ketu
  • Komuniteti Francez: individe qe flasin Frengjisht jetojne ketu
  • Komuniteti Gjerman: individe qe flasin Gjermanisht jetojne ketu

Ne Bruksel, banoret flasin Holandisht ose Frengjisht

Brukseli eshte dygjuhesh. Banoret ne Bruksel qe flasin Holandisht bejne pjese ne Komunitetin Flamande dhe banoret qe flasin Frengjisht bejne pjese ne Komunitetin Francez.

Çdo komunitet ka një qeveri

Çdo komunitet ka një qeveri që vendos mbi kulturën, gjuhën dhe arsimin.