Në vendin e origjinës

Në varësi të vendit të destinacionit, mund të merrni ndihmë shtesë kur të mbërrini në vendin tuaj.

Fedasil do të kontrollojë nëse mund të merrni ndihmë kur të mbërrini në vendin tuaj.

Në vendin tuaj, ka shoqata që gjithashtu mund t'ju ndihmojnë të filloni përsëri jetën tuaj. Këto shoqata janë Caritas International dhe Organizatat Ndërkombëtare për Migracionin (IOM): ato mund t’ju ndihmojnë të gjeni punë, të merrni me qira ose të rinovoni një shtëpi apo apartament, të regjistroni fëmijët në shkollë, të merrni trajtim mjekësor etj.

Vendi i origjinës