Marrja e vendimit të CGVS/CGRA

Azilkërkuesit marrin vendimin e CGVS/CGRA në një letër të dërguar me postë.

CGVS/CGRA shkruan vendimin e saj në një letër dhe e dërgon atë me postë. 

Në cilën adresë është dërguar letra? Letra dërgohet në adresën që i keni dhënë CGVS/CGRA. Nëse jetoni në një qendër pritjeje, letra i dërgohet qendrës.

Mos harroni të njoftoni CGVS/CGRA nëse lëvizni. Formularin mund ta shkarkoni këtu.