Duke i dhënë fund statusit tuaj të refugjatit

Në disa raste, Belgjika mund të revokojë statusin e refugjatit të dhënë. Si refugjat, ju mund të përfundoni gjithashtu statusin tuaj të refugjatit vetë.