Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
V

Vendim pozitiv

Marrja e një përgjigje pozitive ndaj një kërkese për mbrojtje ndërkombëtare (aplikimi per azil). Jeni njohur dhe pranuar si refugjat ose keni marre mbrojtje shtese. Ju keni të drejtën e banimit.