Woordenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
P

Positieve beslissing

Een positief antwoord krijgen op een verzoek om internationale bescherming (asielaanvraag). U bent erkend als vluchteling of u krijgt subsidiaire bescherming. U hebt verblijfsrecht.