መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

እወታዊ ውሳኔ

ብዛዕባ እቲ ዓለም-ለኻዊ ዕቝባ ንምርካብ ዝቐርብ መመልከቲ ዝመጸ እወታዊ መልሲ ምርካብ (ብዛዕባ መመልከቲ ናይ ሕቶ ዕቝባ)። ከም ዕቑባት ስደተኛታት ተቐባልነት ረኺብኩም ወይ ኣብ ሳልሳይ ኣካል ዝምርኮስ ዕቝባ ጸዲቑልኩም ኣሎ። ፍቓድ ነባርነት ንኽወሃበኩም መሰል ኣለኩም።