Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
G

Garanci e qerase

Nje shume parash që qiramarrësi paguan në llogarinë e bllokuar në emër të tij në fillim të marrëveshjes së qirasë. Në fund të periudhës së qirasë, qiramarrësi do të marrë paratë mbrapa nëse ai i ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij sipas marrëveshjes së qirasë.