Woordenlijst

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
H

Huurwaarborg

Een geldsom die de huurder bij de start van het huurcontract stort op een geblokkeerde rekening op zijn naam. Na het aflopen van de huur krijgt de huurder het bedrag terug als hij alle plichten volgens het huurcontract is nagekomen.