መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ትሕጃ ናይ ክራይ

ተኻራዪ ግዜ ውዕል ኣብ ዝጅምረሉ እዋን፡ ናብ ሓደ ዕጹው ዝዀነ ናይ ባንክ ሕሳብ ኣታዊ ዝገብሮ ድምራዊ ገንዘብ። ተኻራዪ፡ ንዅላቶም እቶም ኣብ ውዕል ክራይ ሰፊሮም ዝርከቡ ግዴታታቱ ምስዘተግብር፡ እዋን ውዕል ክራይ ምስኣብቅዐ ነዚ ገንዘብ እዚ ተመሊሱ ክረኽቦ እዩ።