Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
K

Kaalmo qalab

Bixinta caawimaad iyadoo la bixinayo waxyaabaha aan ahayn lacagta: cunto, hoy, dhar, iwm. Midaan waa caawimaadda ay Fedasil siiso codsadeyaasha magangelyada caalamiga ah marka codsigooda la qiimeynayo.