Fjalor

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Z
A

Asistencë materiale

Sigurimi i ndihmës duke i dhënë gjëra të tjera përveç parave: ushqim, strehim, veshmbathje etj. Kjo është ndihma që Fedasil u ofron aplikanteve për mbrojtje ndërkombëtare kur kërkesa e tyre është duke u shqyrtuar.