Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
D

Dhismooyinka dadweynaha

Dhismooyinka dawladda ee si xor loo isticmaali karo. Halkani waxaad u tagi kartaa inaad ka hesho macluumaad ama adeegyo kale.