Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
A

Amarka lagaga baxayo dalka (BGV/OQT)

Haddii aad ku joogtid si sharci-darro ah Biljimka, waxaad laga yaabaa inaad hesho amar aad kaga baxdo dalka Biljimka (BGV/OQT). Haddii lagu siiyo BGV/OQT, waa inaad ka baxdaa Biljimka si aad ugu laabato waddankaaga asalka ah, ama waddanka aad ku leedahay xuquuq deganaansho. Waa inaad ka baxdaa dalka waqti cayiman. Ka dib waqtigan, waa in si qasab ah lagaaga saaraa.