መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ካብ ክሊ መሬት ቤልጂዩም ንምውጻእ ብዝምልከት ዝወሃብ ሕጋዊ ትእዛዝ (BGV/OQT)

ኣብ ቤልጂዩም ስሩዕ ብዘይኰነ ኣገባብ ምስእትጸንሑ፡ ካብ ክሊ መሬት ቤልጂዩም ንኽትወጹ ሕጋዊ ትእዛዝ (BGV/OQT) ክወሃበኩም ዝከኣል እዩ። BGV/OQT እንተተዋሂቡኩም፡ ናብ ናይ መበቆል ሃገርኩም ድዩስ ብሕጋዊ መገዲ ንኽትነብሩላ መሰል ናብ ዝሃበትኩም ካልእ ሃገር ንምኻድ፡ ካብ ቤልጂዩም ክትወጹ ይግባእ። ካብ`ዛ ሃገር ኣብ ውሽጢ ውሱን እዋን ክትወጹ ግዴታ ኣለኩም። ድሕር`ዚ እዋን እዚ ግን ብኣስገዳድ ኢኹም ክትወጹ።