Ereybixinta

A B C D F G H I J K L M N Q R S T W X
A

Adeegga Hagitaanka

Adeeg dawladeed oo u qabanqaabiya mas'uul ilmaha yar ee aan la wehlin ee ajnebiga ah.