Hoger onderwijs

Wanneer u een diploma secundair onderwijs hebt behaald, kan u verder studeren aan een hogeschool of universiteit. Het hoger onderwijs reikt diploma’s uit voor de arbeidsmarkt: leraar, verpleegkundige, boekhouder…

Toelatingsvoorwaarden hoger onderwijs

 • U behaalde een diploma secundair onderwijs in België: u kan zich rechtstreeks inschrijven bij de school.
 • U hebt een diploma secundair of hoger onderwijs uit een ander land:
  • Vraag toelating aan de school voordat u zich inschrijft
  • U hebt een bewijs van voldoende kennis van de taal van de opleiding (Nederlands, Frans of Engels)

Voor arts of tandarts of sommige opleidingen van ingenieur moet u eerst slagen voor een toelatingsproef.

Voorbereidend jaar voor anderstalige studenten

Sommige hogescholen of universiteiten bieden een voorbereidend jaar aan voor anderstalige studenten.

Het voorbereidend jaar bevat lessen:

 • Nederlands/Frans voor anderstaligen
 • Methodes om te studeren
 • Begeleiding voor uw studiekeuze
 • Engels, wiskunde en onderzoek
 • Sommige andere lessen die u kan kiezen.

Kosten

 • U hebt nog geen antwoord gekregen op uw verzoek om internationale bescherming? U kan geen studiebeurs vragen. U moet ook het volledige inschrijvingsgeld betalen.
 • U bent erkend als vluchteling of hebt subsidiaire bescherming gekregen? U kan een studiebeurs aanvragen waarmee u een deel van uw studie kan betalen. U moet ook minder inschrijvingsgeld betalen dan andere studenten.
 • Bent u erkend vluchteling en jonger dan 25 jaar, dan kan u een aanvraag indienen om kinderbijslag te krijgen. Dat is een klein bedrag dat aan alle jongeren wordt gegeven tijdens de studies. Vraag aan uw sociaal assistent of u aan de voorwaarden voldoet.

Het hoger onderwijs heeft 4 soorten opleidingen

 • HBO5-opleidingen: een korte praktijkgerichte opleiding
 • Professionele bachelor: een praktijkgerichte opleiding van 2 tot 3 jaar
 • Academische bachelor en master: opleidingen die pas toegang geven tot werk na de master opleiding. De opleidingen zijn minder praktijkgericht en meer kennisgericht.
 • Doktor: een gespecialiseerde opleiding na master. Wetenschappelijk onderzoek is de voornaamste activiteit.