Mijn diploma laten erkennen in Vlaanderen

Hebt u een buitenlands diploma? NARIC Vlaanderen erkent buitenlandse diploma’s voor wie in Vlaanderen wil werken of studeren.

Om verder te studeren in Vlaanderen of Brussel neemt u rechtstreeks contact op met een universiteit of hogeschool.

Hoe uw diploma laten erkennen?

U kan kiezen tussen twee verschillende procedures:

1. Niveau-erkenning: NARIC doet uitspraak over het niveau van uw buitenlands diploma.

 • Om te weten met welk Vlaams onderwijsniveau uw buitenlandse diploma vergelijkbaar is (vb. secundair onderwijs, hoger beroepsonderwijs, bachelor of master).
 • Om te solliciteren voor een bepaalde job.
 • Er is geen overeenkomstige opleiding hoger onderwijs in Vlaanderen
 • Als u niet (meer) beschikt over het studieprogramma van uw opleiding.

2. Specifieke erkenning: NARIC doet uitspraak over het specifieke Vlaamse diploma waarmee uw buitenlands diploma gelijkwaardig is.

 • Als u in België een gereglementeerd beroep wil uitoefenen, bijvoorbeeld: arts, verpleegkundige, architect, boekhouder…). Voor toegang tot een gereglementeerd beroep moet u ook nog professionele erkenning aanvragen bij een andere instantie.
 • Als u een beschermde titel wil voeren, bijvoorbeeld industrieel ingenieur, handelsingenieur, burgerlijk ingenieur, arts, tandarts, apotheker, architect, vroedvrouw, maatschappelijk assistent.
 •  Als een erkenning met een specifiek studiebewijs noodzakelijk is voor het uitoefenen van een bepaalde job.
 • Als u een erkenning vraagt voor een doctoraatsdiploma.

Documenten?

Welke documenten u aan NARIC moet bezorgen hangt af van de procedure. Voor een specifieke erkenning zijn meer documenten nodig dan voor een niveau-erkenning. Zijn uw documenten niet in het Nederlands, Frans, Engels of Duits opgesteld, voegt u ook een vertaling toe.

Kosten?

Een gelijkwaardigheid van uw diploma aanvragen is gratis voor wie op het moment van de aanvraag:

 • verzoeker om internationale bescherming is
 • erkend vluchteling is of subsidiair bescherming heeft gekregen
 • een verhoogde tegemoetkoming krijgt en dit kan aantonen met een bewijs van het ziekenfonds
 • een leefloon krijgt van het OCMW of sociale bijstand gelijk aan een leefloon
 • een inburgeringscontract heeft van minder dan drie jaar oud
 • werkzoekende is en door VDAB of ACTIRIS wordt gestuurd