Betaald werk en bijdrage voor opvang

Heeft u betaald werk gevonden? Proficiat! Het kan zijn dat u moet bijdragen voor uw huisvesting in het opvangcentrum. Spreek erover met uw sociaal assistent.

U hebt werk en woont in een opvangcentrum of lokaal opvanginitiatief (OCMW)

  • Wanneer u werkt, bent u verplicht om uw sociaal assistent te informeren over uw arbeidscontract, uw werkuren en uw loonfiche.
  • Als u meer dan 265 euro per maand verdient, moet u mee betalen om in het opvangcentrum te blijven wonen. Dat staat zo in de Belgische wet.
Regels voor bewoners die werken

Hoeveel loon moet u bijdragen?

  • Elke drie maanden controleert Fedasil of u hebt gewerkt. Als u niet hebt betaald dan moet u na de controle 50% van je brutoloon betalen.
  • Als u elke maand zelf aangifte doet en zegt hoeveel u hebt verdiend, dan betaalt u veel minder. Wil u weten hoeveel? Bereken het met de simulator.
  • Als u niet wil betalen, zal Fedasil u vragen te vertrekken uit het opvangcentrum.

 

Hoe doet u aangifte van betaald werk

Hoe doet u aangifte van betaald werk?

U doet uw aangifte in de maand die volgt op de maand die u hebt gewerkt. Bijvoorbeeld, u doet in juli aangifte van uw werk in juni. 

De eerste keer moet u zich registreren met uw persoonsgegevens: naam, geboortedatum, e-mailadres en nationaal nummer (11 cijfers).

Na de registratie vult u maandelijks het aangifteformulier in met uw nettoloon en brutoloon van de vorige maand.

Na de aangifte krijgt u een mail met een betalingsuitnodiging van Fedasil.

U hebt werk en wil het opvangcentrum/lokaal opvanginitiatief verlaten

  • U kan ook zelf beslissen om te vertrekken uit het opvangcentrum en een eigen woning zoeken. Als u werkt, moet u dan geen loon afstaan aan Fedasil. Spreek hierover met uw assistent.
  • Wanneer u voldoende geld verdient en een stabiel arbeidscontract hebt, kan u definitief de opvang verlaten. Fedasil moet hiervoor uw code 207 opheffen. Indien nodig, kan u naar het OCMW gaan met de vraag om financiële bijstand. Spreek hierover met uw assistent.
  • Verhuist u naar een privéadres? Verwittig de asieldiensten van uw nieuw adres met het formulier adreswijziging.