شهرداری

شهرداری مسئولیت‌های متنوعی دارد: سازمان‌دهی مدارس و مراقبت کودکان، ساخت خیابان/جاده‌سازی، حفظ و نگهداری از پارک‌ها، جمع‌آوری زباله،... شهرداری، CPAS/OCMWو پلیس در مجموع مدیریت محلی را تشکیل می‌دهند.

به عنوان یک فرد مقیم در بلژیک، شما در شهر یا منطقه شهری که در آن زندگی می‌کنید، ثبت می‌شوید.

مسؤلیت‌های شهرداری یا شهر

شهرداری یا شهر در قبال ساکنین خود، مسؤلیت‌های متنوعی بر عهده دارد. مهم‌ترین مدارک عبارتند از:

 • سازمان‌دهی مدارس و مراقبت کودکان
 • ارائه حمایت اجتماعی به ساکنان خود (CPAS/OCMW)
 • ساخت خیابان/جاده‌سازی
 • جمع‌آوری زباله
 • جمع‌آوری مالیات شهری
 • تضمین امنیت (پلیس)
 • ثبت ساکنان در شهرداری
 • صدور گواهینامه‌های رانندگی و مجوزهای اقامت
 • عقد ازدواج
 • ثبت موالید (گواهی تولد)
 • تأمین کتابخانه‌ها و زیر‌ساخت ورزشی
 • حفظ و نگهداری از پارک‌ها و جنگل‌ها
   

سالن شهرداری

هر شهرداری یا شهر دارای یک سالن یا ساختمان شهرداری است. ساختمان شهرداری معمولاً در وسط منطقه شهرداری مربوطه واقع است. در ساختمان شهرداری، پيشخوان‌ دفتر امور شهروندان وجود دارد که در آن می‌توانید اسناد اقامت خود در بلژیک را درخواست کنید: اسناد اقامت، ثبت در شهرداری، تغییر آدرس، گواهی تولد، گواهینامه رانندگی و غیره.

آیا می‌خواهید به دفتر امور شهروندان مراجعه کنید، اما نمی‌توانید به هلندی یا فرانسوی صحبت کنید؟ از یک عضو بزرگسال خانواده یا دوستی که به این زبان‌ها آشناست بخواهید برای ترجمه به شما کمک کند.

آیا به اطلاعات یا کمک بیشتری نیاز دارید؟

آیا درمورد سند، مدرک یا درباره اقامت خود در بلژیک سوالی دارید؟

 • به دفتر امور شهروندان شهرداری منطقه خود مراجعه کرده یا یک وقت ملاقات بگیرید.
 • هر شهر یا منطقه شهری وب‌سایت اختصاصی خود را دارد که حاوی اطلاعات مفیدی (مانند شماره‌های تلفن، ساعات کاری) است.