روند رسیدگی در بازداشتگاه یا زندان

اگر در زندان یا بازداشتگاه هستید و تمایل دارید برای حمایت بین‌المللی درخواست دهید، باید با مدیر زندان یا بازداشتگاه تماس بگیرید.

مدیر زندان یا بازداشتگاه اطلاعات لازم را برای درخواست حمایت، در اختیار شما قرار خواهد داد. می‌توانید از یک وکیل و سازمان‌هایی کمک بخواهید که از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بازدید می‌کنند.