Procedura në një qendër burgimi ose burg

Nese jeni ne burg ose ne nje qender paraburgimi dhe ju dëshironi të paraqisni një aplikim për mbrojtje nderkombetare, ju duhet të kontaktoni drejtorin e burgut ose te qendrës se paraburgimit.

Drejtori i burgut ose qendres se paraburgimit do t'ju japë informacionin e nevojshëm për të aplikuar për mbrojtje. Ju gjithashtu mund të kërkoni ndihmë nga nje avokat dhe organizatat që vizitojnë burgjet dhe qendrat e paraburgimit.