هماهنگی سفر

Fedasil و سازمان بین‌المللی مهاجرت (DVZ/OE) این سفر را هماهنگ می‌کنند.

این سفر با هواپیما انجام می‌شود، اما برای برخی از کشور‌های نزدیک به بلژیک، سفر با اتوبوس است. Fedasil هزینۀ بلیت هواپیما یا بلیت اتوبوس را پرداخت می‌کند.

هنگامی که بلژیک را ترک می‌کنید، یک کیسه پلاستیکی از سوی IOM حمل می‌کنید تا از دیگران تشخیص داده شوید. فردی که از سوی IOM شما را در فرودگاه (یا ایستگاه اتوبوس) ملاقات می‌کند، بلیت‌تان را به شما می‌دهد و شما را تا کنترل مرزی همراهی می‌کند. در صورت تمایل، فرد دیگری از IOM می‌تواند از شما استقبال کند و شما را هنگام ورود به کشور‌تان همراهی کند.

مانند همه مسافران باید به قوانین بار احترام بگذارید: تعداد چمدان به ازای هر فرد و نیز حداکثر وزن را رعایت کنید.