መዝገብ ዝርዝር ትርጉም ቃላት

ፍሉይ መስርሕ ነባርነት

ብዛዕባ ጉዳይ ናይ'ቶም ብዘይ መሰነይታ ዝመጹ ወጻእተኛታት ትሕቲ-ዕድመ መንእሰያት ወይ ህጻናት 'ነባሪ ፍታሕ' ንምምጻእ ዝዓለመ መስርሕ። እዚ ፍታሕ እዚ ከም'ዚ ክኸውን ይኽእል፦
• ምስ ወለዶም ዳግማይ ተራኺቦም ከምዝነብሩ ምግባር
• ናብ ናይ መበቆል ሃገሮም ወይ ፍቓድ ነባርነት ናብ ዝሃበቶም ሃገር ከምዝምለሱ ምግባር
• ኣብ ቤልጂዩም ንኽጸንሑ ፍቓድ ምሃብ